Pokud rádi cestujete, měli byste být připraveni i na možnost, že na cestách mohou nastat situace, kdy nepůjde vše podle plánu. Třeba když se z vážných důvodů budete muset vrátit domů dříve, než jste plánovali, nebo když třeba kvůli nemoci nemůžete na předem zaplacenou dovolenou vůbec odcestovat. Víte ale, že i v takovýchto nemilých situacích vás může potěšit správné pojištění? Jen je třeba si dát pozor, co přesně vámi sjednané cestovní pojištění zahrnuje.

Pojištění storna, přerušení cesty i nevyužitých cestovních služeb

Možností, jak cestovní pojištění umí pomoci ve chvílích, kdy z vážných důvodů nemůžete uskutečnit své cestovní plány tak, jak jste předpokládali, je hned několik. Ovšem ne každé sjednané cestovní pojištění musí nutně zahrnovat a pokrývat všechny. Je přitom ale vždy na vás, jaká doplňková připojištění (vedle základního pojištění léčebných výloh a úrazu) při jeho sjednávání zvolíte — obecně se přitom vyplatí myslet především na pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti. Ale pokud některé či dokonce všechny cestovní služby hradíte předem, rozhodně byste měli věnovat pozornost rovněž následujícím připojištěním:

• pojištění storna,

• pojištění přerušení cesty,

• pojištění nevyužité cestovní služby.

Sjednání cestovního pojištění včetně storna zájezdu se vyplatí zejména těm, kdo cestují s cestovní kanceláří, předem uhradili plnou cenu zájezdu a nemohou ze závažných důvodů odcestovat. Další dva typy doplňkových služeb pak využijí ti, kdo budou nuceni cestu přerušit a vrátit se předčasně a neplánovaně zpět.

Na jaké situace se bude pojištění STORNA vztahovat?

Mezi případy z pojištění STORNO patří například:

• akutní onemocnění nebo úraz (ať už se týkají přímo vás, nebo třeba vašich dětí),

• úmrtí rodinného příslušníka,

• těhotenství (o kterém jste v době sjednávání zájezdu či cestovní služby nevěděli),

• rozsáhlá škoda na vašem majetku (způsobená živelní pohromou apod.),

• ale i živelní pohromy, k nimž došlo v cílové oblasti zahraniční cesty po sjednání pojištění,

– akutní onemocnění nebo úraz osoby blízké,

– předčasný návrat spolucestujícího,

– rozsáhlá škoda na majetku.

Pojišťovně je třeba jakoukoli takovou situaci neprodleně oznámit a poskytnout jí následně všechny nezbytné dokumenty či potvrzení, které dané důvody dokládají. V případě, že muselo být během cesty přerušeno či ukončeno čerpání nějaké služby, bude třeba doložit i tyto skutečnosti (jízdenkou, účtem, potvrzením aj.).

Pojištění přerušení cesty a nevyužití cestovní služby

Pojištění přerušení cesty se vztahuje na úhradu nákladů za náhradní dopravu pojištěného do ČR, a to do výše sjednaného pojistného limitu.

Pojištění nevyužité cestovní služby slouží k pokrytí nákladů (opět do výše pojistného limitu) za nespotřebované cestovní služby poskytované pojištěnému, bude-li muset pojištěný přerušit užívání cestovní služby (jízdné, ubytování, vstupné) například z důvodu náhlého onemocnění nebo úrazu.

Pojištění storna pak zase ocení všichni, kdo si koupili zájezd dlouho dopředu, ale nakonec museli dovolenou z vážných důvodů zrušit. Pojištění obvykle kryje 80 až 100 % storno poplatku, který musíte v takových případech cestovní kanceláři uhradit.

Sjednání cestovního pojištění včetně storna, případně připojištění přerušení cesty či nevyužité cestovní služby vám tak skutečně může pomoci ušetřit nemalé finanční prostředky — a to v situacích, které vy sami obvykle ovlivnit nemůžete.

Například u Kooperativy lze snadno sjednat společně s cestovním pojištěním online. A nezapomeňte, že pojištění storna lze sjednat pouze do 3 pracovních dnů po zaplacení zájezdu, letenky nebo jiné služby.

Sdílejte
Předchozí článekJak nechat zlikvidovat svůj vůz?