Příprava na přijímačky na víceletá gymnázia patří mezi náročné úkoly, které si vyžadují mnoho času a úsilí. Mezi užitečné pomůcky pro úspěšné složení přijímacích zkoušek patří přijímačky nanečisto, které připraví žáky na různé nástrahy a chytáky, které se v testech pravidelně vyskytují. V tomto článku se podíváme na to, jak testy nanečisto fungují. A jak mohou přispět ke zvýšení úspěšnosti na přijímačkách na víceletá gymnázia.

Jak přijímačky nanečisto fungují?

Přijímačky nanečisto jsou speciální druh přijímacích testů, které mají pomoci žákům seznámit se s typickými otázkami, formátem testů a nástrahami, které se při přijímacích zkouškách vyskytují. Tyto testy nejsou sice přesné kopie reálných přijímacích zkoušek, ale obsahují podobné typy otázek a úkolů.

Přijímačky nanečisto od Doctriny navíc probíhají zcela online. Žáci tak mají možnost si zvolit čas podle svého, kdy se přípravě na přijímačky z českého jazyka a matematiky budou věnovat. Zároveň se neustále aktualizují, aby byly v souladu s aktuálními požadavky přijímaček.

Jak mohou přijímačky nanečisto žákům pomoci?

Není pochyb o tom, že přijímačky nanečisto jsou užitečným nástrojem pro přípravu na přijímačky na víceletá gymnázia. Jak již bylo uvedeno, tento typ přípravy se totiž vyznačují tím, že obsahuje stejný typ úloh, jaké se mohou vyskytnout v přijímačových testech. Díky přijímačkám nanečisto tak může žák získat potřebnou zkušenost s řešením podobných úloh, naučit se pracovat s časovým limitem a zvyknout si na formát testu.

Žák si otestuje své znalosti

Další výhodou přijímaček nanečisto je, že si žák může otestovat své znalosti v dané oblasti a zjistit, na čem by měl ještě zapracovat. Přijímačky nanečisto online pomohou odhalit mezery v přípravě a zaměřit se na konkrétní oblasti, které je potřeba zlepšit. Přijímačky nanečisto jsou tak skvělou přípravou, jelikož pomohou žákovi osvojit si potřebné dovednosti, zlepšit své znalosti a získat jistotu při řešení přijímačových testů.

Nakonec díky přijímačkám nanečisto se také sníží stres, který žákovi může při přijímačkách hrozit, protože už bude vědět, co od testu očekávat.