Krev je životodárná tekutina nezbytná pro člověka i živočichy. Hlavní funkcí krve v organismu je přivádění živin, kyslíku a specifických látek, jako například hormonů a vitamínů. Zároveň krev odvádí z těla zplodiny, reguluje tělesnou teplotu a má velký význam při obraně organismu proti infekcím.

Jak známo lidé se liší různými krevními skupinami, nebo přesněji krevním typem, což je popis vlastností červených krvinek jedince. Dvě nejdůležitější klasifikace pro popis lidských krevních skupin jsou ABO a Rhesus (Rh) faktor.

Jak je to u zvířat

Určení krevní skupiny čili krevního typu u zvířat je neméně důležité. Při některých náročných operacích je třeba provádět krevní transfuzi, takže se například i váš pejsek může stát dárcem krve, nebo naopak může krev potřebovat.

  • Krevní skupiny psů jsou klasifikovány podle DEA (dog erythocyte antigen) systému. DEA systém rozeznává šest hlavních krevních skupin (1.1, 1.2, 3, 4, 5 a 7). Jeden pes může mít i několik faktorů najednou
  • Krevní skupiny u koček jsou známy již od r. 1915, avšak teprve v roce 1981 byl současný systém krevních skupin popsán. Existují tři skupiny – A, B, a AB. Kočka s krevní skupinou A prezentuje na svých červených krvinkách antigen A a v plazmě má protilátky proti antigenu B. U kočky s krevní skupinou B je tomu naopak – na červených krvinkách prezentuje antigen B a v plazmě má protilátky proti antigenu A. Malé procento koček má krevní skupin u AB
  • Krevní skupiny u fretky jsou naprostou výjimkou, jelikož doposud u nich nebyly žádné identifikovány. Potransfuzní reakce se nevyskytly ani po opakovaném podání krve od stejného dárce

Znalost krevních skupin u zvířat neslouží jen pro výběr vhodné krve při transfuzích. Hojně se jí využívá například k ověření původu u koní a skotu, sestavování vhodných rodičovských kombinací pro reprodukci a zábraně neonatální izoerytrolýzy u mláďat.