Rozumět zvířecí řeči jako Jiřík ve známé pohádce O zlatovlásce nikdy dokonale nebudeme. Ovšem jak zvířata vidí, se dozvědět můžeme. Dokonce byl vyvinut software, který nám umožňuje se podívat na svět očima některých zvířat.

Lidské oko rozezná několik milionů barev a jejich odstínů. Přesto nám často uniká to, co vidí nejrůznější živočichové. Jiní mají zase spektrum svého vidění omezené, jelikož je pro ně mnohem důležitější jiný smysl, jako například čich.

Zrak zvířat

Zvířata vnímají barvy různým způsobem a značné rozdíly jsou patrné někdy i mezi příslušníky jednoho druhu. Například opice vidí stejně jako člověk tří základní barvy – červenou, zelenou a modrou. Ostatní savci vidí obvykle jako základní barvy jen žlutou a modrou. Mnoho druhů hmyzu, ptáků a plazů nebo obojživelníků ovšem disponuje širší škálou základních barev, než jakou má člověk a opice.

Ultrafialové světlo

Mnozí živočichové vidí například v ultrafialovém světle, čehož lidské oko není schopno. Optickou signalizaci v ultrafialových barvách používají například některé rostliny k přilákání hmyzích opylovačů ke svým květům. Je řada živočichů, kteří si v ultrafialových barvách předávají signály důležité pro své námluvy.

Jak se zvířata vidí v zrcadle

V zrcadle se sice vidí, ale jejich intelektuální kapacita nepostačuje k tomu, aby se poznaly. Například psi ovšem dokáží v zrcadle rozpoznat i jiná zvířata a dokonce rozeznají jiného psy od jiného živočišného druhu, stejně tak odlišně reagují na člověka.

Proto například také reagují na jejich obrazy například v televizi. Vědci zjistili, že se psi nerozeznají ani v zrcadle, ani na fotografiích, ani na filmu, kde jsou samy nafilmováni. Důvod je prostý – pro psy není zrak tak důležitým smyslem, jako čich.

Jak vidí kočky

Oko kočky je stejně jako oko jiných obratlovců i oko člověka komorové. Její oči jsou umístěny jako u většiny predátorů vedle sebe a směřují dopředu. Kočka má oproti člověku omezené zorné pole, zato má perfektní prostorové vidění. Je to dáno stylem jejího života a lovu. Kočičí rohovka je více vyklenutá, což podstatně zvyšuje množství zachycených dopadených paprsků.

Jak je to s barvami

Zvířata vnímají barvy jinak než člověk. Nevidí stejně jako my barevně, ale často vidí jen černobíle a v odstínech. Pouze vyspělejší savci, zejména opice a pak také ptáci vidí barevně. Je to u každého živočišného druhu jiné a například hadi mají infračidla, takže vnímají podle tepla.