Čárové kódy se používají ve světě už ohromnou řádku let, a jsou už víceméně naprostým základem identifikace produktů a výrobků. Je zajímavé, že i přes neuvěřitelný počet již existujících položek v záznamech, jsou stále volné čárové kódy.

Není totiž čárový kód jako čárový kód. Existuje celá řada čárových kódů, které jsou označovány jednotlivými standardy. Část standardů je akceptovaná nejen u nás, ale například i u dalších členských zemí v Evropské unii. Jak ale vůbec čárové kódy fungují a jakými všemi způsoby se využívají?

Jak vznikají čárové kódy

Čárové kódy sice vypadají na první pohled úplně stejně, ale jsou mezi nimi drobné rozdíly v čárovém kódu, plus je zcela rozdílný kód číselný. Kdyby se o jejich generování starali lidé, tak by vznik nového čárového kódu provázely stovky hodin hledání již existujících kombinací. O vznik čárových kódů se taka stará přímo generátor čárového kódu. Inteligentní grafický algoritmus, který v první řadě pracuje s katalogy již existujících čárových kódů.Veškeré čárové kódy v ohromné databázi.
Samostatně vyrábět čárové kódy nemá rozhodně žádný význam, a navíc je to technologicky nerealizovatelné. O správu a generování čárových kódů se tak starají specializované společnosti, pro které zdaleka nekončí práce jen tím, že čárové kódy vygeneruje a dá k dispozici. Veškeré čárové kódy se rovněž zaznamenávají do rozsáhlých databází, odkud potom čtečky jednotlivých prodejců, dopravců a dalších subjektů mohou načítat informace o konkrétním produktu.

Jaký standard je u nás nejčastější?

U nás se nejčastěji používá standard s dodatkovým názvem 13. Než probereme přímo jeho specifikace, tak je potřeba říct, že mnohdy jednotlivé standardy čárových kódů mohou odlišovat extrémní drobnosti, kterých si laik nemá sebemenší šanci všimnout. U nás jsou nejhojněji používané čárové kódy EAN 13, což je jeden ze standardů, který se plošně používá také v rámci pevninské Evropy. Na první pohled se může takový čárový kód zdát stejný jako kupříkladu ten, který užívají knihy a tiskoviny. Rozdíly jsou ale v označení číselníku z pravé strany.