Získanie symbolu (R) v krúžku “ ® „ pre vašu značku je začiatok toho, že začínate svoju značku brať vážne a rátate s ňou do budúcna. Tento malý, ale významný symbol je dôkazom, že vaša značka je oficiálne registrovaná ochranná známka a vy máte výhradné právo na jej používanie v obchodnej činnosti. V tomto článku vám poskytneme stručný návod, ako si tento symbol prestíže a kvality pre vašu značku.

Registrácia ochrannej známky

Prvým krokom na ceste k získaniu (R) v krúžku je samozrejme výber a následne aj registrácia ochrannej známky. Tento proces zahŕňa podanie žiadosti na príslušný úrad, ktorý sa zaoberá ochranou duševného vlastníctva. Na Slovensku je to Úrad priemyselného vlastníctva SR, v Európskej únii Európsky úrad pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a pre medzinárodnú ochranu Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO).

Rozdiely v registrácii ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky preto môže byť uskutočnená na národnej úrovni, úrovni EÚ alebo medzinárodnej úrovni, pričom každá z týchto možností má svoje špecifiká:

SR: Registrácia poskytuje ochranu vašej známky len na území Slovenska. Ochrana vyplýva z vnútroštátnych predpisov.

: Registrácia prostredníctvom EUIPO vám poskytne ochranu vašej značky vo všetkých členských štátoch EÚ. Právna ochrana vyplýva z predpisov SR aj EÚ.

Medzinárodná známka: Tento systém umožňuje registráciu vašej známky vo viac ako 120 krajinách sveta. Ochrana je zaručená podľa medzinárodných dohôd a podľa vnútroštátnych predpisov krajín.

Cena registrácie sa líši v závislosti od územia registrácie, počtu tried tovarov a služieb a iných faktorov.

Používanie symbolu (R) v krúžku

Symbol (R) v krúžku možno používať až po úspešnom zápise vašej značky do registra ochranných známok. Používanie tohto symbolu pred oficiálnou registráciou by mohlo byť považované za protiprávne konanie. Je to trochu ako oslavovať víťazstvo pred koncom zápasu :-).

Výhody registrácie ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky a možnosť používať symbol (R) v krúžku prináša mnoho výhod. Okrem právnej ochrany pred kopírovaním a neoprávneným používaním vašej značky zvyšuje dôveru zákazníkov a partnerov vo vašu značku a vo váš podnik. Mimo to, máte omnoho väčšiu šancu získať investície.

Advokát ako poradca pre právo duševného vlastníctva

Na ceste k získaniu (R) v krúžku je neoceniteľná pomoc advokáta špecializovaného na právo duševného vlastníctva. Advokát vám môže pomôcť s prípravou a podaním žiadosti o registráciu, zastupovať vás v prípadných sporoch a poskytnúť cenné poradenstvo. Je to ako mať navigáciu v neznámom teréne, ktorá vás bezpečne dovedie k cieľu.

Záver

Získanie (R) v krúžku pre vašu značku je dôležitým krokom k ochrane vašich práv a posilneniu vašej pozície na trhu. Vďaka správnej strategii ochrany duševného vlastníctva a odbornej pomoci môžete svoju značku nielen ochrániť, ale aj zvýšiť jej hodnotu a rozpoznateľnosť. Nechajte svoju značku zažiariť na nebi obchodného sveta s hrdosťou a istotou, ktorú prináša symbol (R) v krúžku.