Znáte všechny dopravní značky? A víte, kdo vlastně rozhoduje o jejich rozmístění? Možná se budete divit.

Dokážete si představit provoz bez dopravních značek? Zřejmě těžko. Nastal by totální chaos. Dopravní značení potřebujeme – pevné i přechodné, neboli mobilní.

Bez značek by nastal chaos

Bez dopravního značení by veřejné prostory prakticky nemohly fungovat, a to nejenom ty, jež jsou součástí dopravního provozu. Značky v první řadě slouží k jeho plynulosti. Ale také nás chrání, ať již sedíme v automobilu či se procházíme na chodníku. Bez nich by na ulicích a silnicích vznikla totální anarchie.

Dopravní značky na dálnicích

Kdo o rozmístění dopravního značení rozhoduje? Je to kupodivu několik institucí. Rozmístění dopravních značek na dálnicích je například v kompetenci ministerstev dopravy a vnitra. Ministerstvo dopravy rozhoduje a Ministerstvo vnitra rozhodnutí potvrzuje, a vydává k němu písemný souhlas. Pak že na ministerstvech úředníci nemají nic na práci.

Dopravní značky na ostatních komunikacích

Jiná situace panuje na silnicích prvních tříd, kde jsou značky plně pod patronáty příslušných krajských úřadů. Ty se zase neobejdou bez souhlasu Policie České republiky. Ta navíc vydává souhlasy i k umístění značek na silnicích druhých i třetích tříd a účelových kominikacích. Ty ovšem pro změnu spadají pod příslušné obecní úřady s rozšířenou působností.

Mobilní, neboli přechodné značení

Podobné to je i s instalací mobilního, tedy přechodného značení na komunikacích v obcích. Probíhají-li například ve vaší obci výkopové práce, které je třeba ze zákona pro bezpečnost motoristů i chodců označit, rozhoduje o jejich umístění provozovatel dané komunikace. V případě silnice třetí třídy v obci se tak jedná o úřad s rozšířenou komunikací v součinnosti s policií. Pod pojem dopravní značení ovšem spadá i značení vodorovné, jako jsou přechody pro chodce, pruhy na silnicích, parkovací stání a podobně. I ty jsou v kompetenci výše zmíněných úřadů.

Značka pro soukromé potřeby? Nechte si zajít chuť

A kdo dopravní značení vyrábí a instaluje? V tomto ohledu to je jednodušší. Prodejem, pronájmem a montáží dopravního značení včetně příslušenství se zabývá například společnost Topznak (https://www.topznak.cz). Nemyslete si ovšem, že si od ní jen tak koupíte nějakou značku a tu si postavíte před dům. To byste se mohli dostat do křížku se zákonem. Leda, že byste tedy měli souhlas patřičného úřadu. Budete-li vědět jakého.